Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1422 Pisarz: 41 Numer roty: 1125
Mirosek testes — Honorabilis dominus Miroslaus canonicus ecclesie Poznaniensis ducit testes erga Gardzinam heredem de Brzosą: primus Johannes Gantkowsky, secundus Potrek Kykowsky, tercius Johannes Byelawsky, quartus Jacussius de Prussy, quintus Thoma Gantkowsky et recepit ipsum, quia habet ipsius sororis filiam alias &Szestrzenicza&, sextus Michael Strzezewsky — — — Rota:

... Szestrzenicza ... Taco nam pomoʃz ... yaco xandza miro
ʃʃcowy ludze ne copalý roua na ceʃʃlach glambye nýʃly yaco copan ot trzydz
eyʃczy lath