Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1422 Pisarz: 41 Numer roty: 1124
Wytkowsky — Item Katherina de Wytkouicze ducit testes erga Nikel de ibidem: primus Masz de Wytkouicze, secundus Sandiuogius de ibidem, qui de isto sciunt, tercius Bodzatha Lubiczsky, quartus Ramsz Golincewsky, quintus Vincencius de Chrostowo, sextus Derslaus Czeraczsky Dersek — — — Rota:

yʃze otem wemi yʃze Nykel wrzuczil ʃzą [w]
kmecza ywrolą paney katherzyný neʃcýʃnaw
ʃy gey pravem