Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1422 Pisarz: 41 Numer roty: 1121
Dambrowski — Item Dobrogostius de Dambrowka ducit testes erga Jaroslaum et Oszankam primus Andreas de Scrzathusz, secundus Przeczslaus de Scrzathusz, tercius Stanislaus de Scrzathusz, quartus Vinceneius Scrzathusky, quintus Swantoslaus de Scrzathusz, sextus Vbyslaus de Scrzathusz — — — Rota:

yʃze cʃzo Salowala Jaroʃlawa yoʃzanka
na dobrogoʃta otrzecza czaʃt dambrowky
to gego oczecz vidzerʃal yon potem trzy
dzeʃczy lath [nagend] nagedna rąką