Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1422 Pisarz: 41 Numer roty: 1120
Testes — Sandiuogius de Melyno ducit testes erga nobilem Benak de Lubosszin: primus Przeczslaus de Gysdebno, secundus Lutomsky Bodzatha, tercius Johannes de Vroblewo, quartus Andreas Durma de Crzesthkouicze, quintus Swantoslaus de Crzesthkouicze, sextus Thomas Bussewsky — — — Rota:

Taco nam pomoʃz ... yaco Szandziuog
melynʃky Janą ... yaʃza crome paną
Staroʃczinego mýru newordrowal
anymuradzyl anymupomogal aný
go chowal kedý benakowy lubo
ʃʃenʃkemu poʃzega otpowedzal