Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 4 Numer roty: 112
Item idem Syman contra eundem: item plebanus de Vrzazewo, item Mala Golenczefszki, item Mathias Goslaovicz, Micolaý Grodefszki, Micolay Gantkofszki, Zawisza capellanus:

Jaco to ʃwaczø czo geʃt Syman Swøch(o)wi
pobral zýto tego geʃt otbecl Swøch
nevczinifzi ni gedne prawiʃzni apenandzi mu ne fzøl