Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1422 Pisarz: 41 Numer roty: 1119
Alii iurabunt :

yaco to (yʃze) miroʃzek Mycolay Sze
kirka roʃdzelyli voczecha Szeʃramem
yego oczczem pravim dzalem atemu
trzy latą vyʃly

TU ROTA
tercius Petrus de Dambrowa Minori qui circa hoc fuit, quartus Cusz de Rosznowo in testimonio, quintus Stanislaus de Vanczkowo, sextus Martinus Palanczsky — — —: