Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1422 Pisarz: 41 Numer roty: 1114
Item Wlodak Dambrowsky debet iurare ad proximos terminos particulares Poznanie peremptorie erga Barthosium de Minori Dupyewo kmethonem. Sic iurabit — Rota:

Taco m ... yaco czom ʃzayal ʃeczdzeʃąt
ʃcotą przeʃtroyga barthoʃʃevy tom
zayal naʃʃvey dzedzyne nadambrove
tv gdzeyzapovedzal