Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1422 Pisarz: 41 Numer roty: 1113
Zacharias — Item Zacharias Czmakowsky ducit testes erga Benak Lubossynsky: primus Przeczslaus Lutomsky, secundus Czema Belewsky, tercius Stephanus Pozarowsky, quartus Przybek de Szlothkowo, quintus Chwalantha Lubiczsky, sextus Thoma Nossalewsky — Rota:

Taco gym pomoʃz bog ... yaco to sw
acza yaco zacharias Czmachowʃky ne
rzekl Jaʃʃewý abý gy chcząl ʃchowacz
ku poʃzedze dobrze przeczywo benacowý
luboʃzýnʃkemu