Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1422 Pisarz: 41 Numer roty: 1112
Testes — Item nobilis Gantkowsky ducit testes erga dominum Nicolaum Slawský: primus Czaslaw de Grabowcza, secundus Jan Dzeczmarowsky, tercius Jan Pyotrowsky, quartus Vincencius de Crzestkouicze, quintus Jan Welszinsky, sextus Albertus Czaslawow —Rota:

Taco gym pomoʃz bog ... yaco to ʃwacz
yaco ta droga o ktorąʃ gantkowʃky
na paną Splawʃkego zalowal tą wy
trzymal trzydzeʃczy lath ʃpocoyem y yą
yeʃdzono cu mʃzy a møst trzy latha aothą
gy droga yomoʃt nýgdy neproʃʃyl