Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1422 Pisarz: 41 Numer roty: 1110
Item nobilis Petrus Vrbanowsky solvit tres marcas domino Nemerze de Kyszewo, quia suum hominem /...// et iudicio totidem, quas debet solvere iudicio infra duas et domino Nemerze infra sex sub pignora /...//. Et kmetho domini Nemorze Mathias de Kyszewo debet iurare pro equo mettercius — Rota:

Jaco my potr vr
banowʃkÿ wʃząl yaco crzÿ grziwny
... iaco tho ʃwaczczą