Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 4 Numer roty: 111
Item testes Symon de Bilino contra Swachonem: primus Miczko Czeczirad, Jaszek Otczoszna, Swanthoslaf Polozefszki, Jan Sczidniczszki, Szegotha Szeraczski, dominus Ozep presbiter

Jaco to ʃwaczø iaco Sýmanowi przi
ʃzøndzono Swønchowo mene pirwe
niʃz gý ʃwøch obeʃall