Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1422 Pisarz: 41 Numer roty: 1104
Sczepankosky testes — Item Johannes de Sczepankowo kmetho ducit testes erga nobilem Stanislaum de Kameneuicze: primus Falibogius de Sczytniky, secundus Albertus Silnowsky, tercius Boguslaus Sekirzensky et isti circa fuerunt, quartus Stanislaus Gowarzewsky, quintus Johannes Silnowsky, sextus Johannes Comorniczsky: — — — Rota Stanislai de Kameneuicze:

yaco ʃmý przitem bily, yaco Staniʃlaw
Kamenewʃky vywabil Jana Sczepanko
wa Sdomu brata yego ÿ yal gy nadrodze gwaltem, yaco to ʃwaczą