Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1422 Pisarz: 41 Numer roty: 1103
Parzis — Rota Parzis erga nobiles Jaroslaum de Jarogneuicze et Petrum etc.:

Taco
mÿ pomoʃzbog ... Jʃze trzý lathą
temu minąly tey daty yaco pan parzis
obraczyl panu Jaroʃlaowy y potrowy Sza
yedennacze groʃʃy ʃzapana ʃuczka