Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1422 Pisarz: 41 Numer roty: 1102
Jagodzinsczy — Item pendet terminus peremptorius ad proximos terminos particulares Poznanie celebrandos inter nobiles Mroczkonem et Phlippum de Clescewo et Wachnik, Nicolaum et Laurencium de Jagodno pro omnibus causis quas habent in libro — Rota:

Jʃze ʃmÿ przÿtem byli, Jʃze pąn Mico
lay przebandowʃky ranczil zapana
Jąna a Jan pnewʃký ʃpuʃczil naprzy
iaczele kandibicoly przyiaczele naʃnąmonąly tadý bý copcze mane bicz ʃip
ąni ąni ...