Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1422 Pisarz: 41 Numer roty: 1101
Gorka testes — Item dominus cancellarius Poznaniensis ducit testes erga nobilem Nicolaum de Przebandowo: primus Stanislaus Slap, secundus Derslaus de Wargowo, qui fuerunt arbitri, tercius Nicolaus Tarnowsky, sed nichil ibidem liabet, quartus Byenak de Bitin, quintus Wlodak de Dambrowka, sextus Mirosek Wanczkowsky — — — Rota:

Taco nam poʃz ... yaco ʃzmi to yednali
yprzýtem bile, Jʃze pąn Micolay przebando
wʃky ranczyl ʃza pana Jąna pnewʃke
go Jʃze kandibikoly Jednacze ʃnamonali y roʃpravili tadý copcze ʃypani, manýbicz
ytadý granicza ʃpelna malą bicz medzy
dzedzýmamy Coʃcelną goʃliną a
medzy mala goʃlinka podʃzawatem
ʃtem grzyven a tø ʃza panem pnew
ʃky neʃkonalø. yaco tho ʃwaczą