Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1422 Pisarz: 41 Numer roty: 1100
Strzesinsczy — Item Nicolaus et Rachwal de Strzesino heredes iurabunt sub hac rotha:

Tako gým pomoʃz
bog ... yʃze Jaroʃlawa byeganow
ʃký xacz micolay negdý klodzeiʃky
badaczy nevroczyl wedwenacze grzi
wne rankoyemʃtwa przecziw przip
kowy Splaczcow anýmu liʃtą natho mal dacz. ...