Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1421 Pisarz: 40 Numer roty: 1095
Zayanczkowskÿ — Itera Vincencius de Zayanczkowo prestabit iuramentum erga nobilem Potrkonem de Kykowo — Rota:

Jaco cʃzo potrko kykowʃkÿ poʃzlal. Ctyrech. drzecz
chmel. ten darlÿ nameÿ dzedzyne