Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1421 Pisarz: 40 Numer roty: 1094
Jura — Item nobilis Jura de Belaui ducit testes erga prudentem Mathiam kmethonem de Roswarowo: primus Sandiuogius Kniszinskÿ, secundus Johannes Jaroslawsky, tercius Vincencius de Chrostowo, quartus Benak Dambrowskÿ Lis, quintus Bodzantha Lubiczsky, sextus Andreas de Parva Preczslawo — Rota:

Jaco cʃzo ʃzalowal. Maceÿ napana Jurą o
rzes Jaco ʃzeʃcz grzÿwen temu Juʃz crzÿ lata
mÿnąli