Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1421 Pisarz: 40 Numer roty: 1093
Masko — Item dominus Masko de Zelandkowo prestabit iuramentum peremptorie ad proximos terminos particulares adversus nobilem Derslaum de Roswarowo — Rota:

Jacom zapuʃczil zapuʃt nanecaÿne ʃzoltiʃkÿ
y podlug prawa voʃznym przedcrzemÿ lathi
zapowedzal