Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1421 Pisarz: 39 Numer roty: 1091
Item domina Anna de Ludomy heres ducit testes erga nobilem Dobrogostium de Dąbrowka: primus Johannes de Welszino, secundus Thomislaus de ibidem, tercius Vincencius, qui manet in Chrosthowo, quartus Johannes Lubowsky, quintus Derslaus Stawansky, sextus Chwal de Wiszoka — Rotha:

Jʃze pani Anna ludomʃka thego plaʃcza
octory Nadobrogoʃta zalowala nedala
anÿ poʃziczila anÿ Szgey wola wʃat a
thako dobry Jako ʃzeʃcz grzywen