Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 4 Numer roty: 109
Item testes domini Petri contra Thomam et Jacussium: item Wianczenecz Otuszski, item Petrus Czeszelski, isti duo sunt nuncii Petri, item in testimonium : Jaczek Cragefski, item Jan Tworzenski :

Jaco to ʃwacza Is eʃm poʃlem bil ot
Pyotra do Jacuʃza ado thomi is bÿ
[ye] geli do koʃczana na fʃdane aonÿ
nechali owolwark negolefʃki pirwe
niʃz ʃz(ti)wini ʃtali ... Jaco to ʃwacza Jaco
piotrek ʃall do thomi ado Jacuʃa iʃ
by gal na fʃdane do koʃczana aonÿ
nechali pirwe niʃz ʃza wÿni ʃtali.