Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1421 Pisarz: 39 Numer roty: 1089
Chelmsky — Item kmethones Johannes et Stanislaus de Kralewo (!) peremtorie iurabunt ad proximos terminos particulares erga nobilem Petrasium Chelmsky, unus pro duabus et secundus pro una securibus. Sequitur tunc Jani rotha:

Thako gim ... Jʃze pan potras Chellmʃky
pobral Jedną albo dwe ʃzekirze Nabrale
we naʃzego panna dzedzine