Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1421 Pisarz: 39 Numer roty: 1088
Item idem ducit testes erga eundem: primus Jacobus Pruszlan, secundus Paulus Zak, tercius Knapa, quartus Andreas Dlugoy &sim&, quintus Nicolaus Velliky, sextus Niczak:

Jaco tho ʃwaczą yʃze pan mico [crzeko] crzekowʃky vynowath vochechowy pol
grzywni przepitego