Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1421 Pisarz: 39 Numer roty: 1084
Bogunewska — Item Velislaus et Jaroslaus de Brzosowigay heredes ducunt testes erga dominam Przechnam de Bogunewo pro duodecim marcis: Primus Pacoslaw Cobilisky, secundus Jaszek Dzeczmarowsky, tercius Virzbantha Dzeczmarowsky, quartus Bogufal Dzeczmarowsky, quintus Stephanus Boyeniczsky, sextus Andreas Boyeniczsky — — —:

Jʃze panÿ przechna ... Bogunewo pobralamý me
penadze ... a yam gą ʃzaʃwal othy pena
dze niʃze crzylatha minąli ... Jaco to ʃwaczcza