Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1422 Pisarz: 38 Numer roty: 1083
Rota Borzuÿewskÿ erga Johannem et Nicolaum de Borzuyewo in proximis terminis particularibus:

Jaco mu vynovacÿ ny grzywnÿ dlugu
ʃukennego ʃzaʃtarą boruyewʃką