Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1421 Pisarz: 38 Numer roty: 1082
Poszarowskÿ — Item nobilis Drogomir de Poszarowo ducit testes erga prudentem Mathiam Bobolam de Ostrorog: primus Janussius Ordzinskÿ, secundus Andreas Durma de Krzestkouicze, tercius Bodzatha de Lutom, quartus Johannes de Parvo Kÿkowo, quintus Albertus Wosyk de Krzestkouicze. sextus Petrus Vitkowsky - Rota:

Jaco drogomir newʃząl Boboli na
rącoymÿ yego wiʃeÿ dzeʃanczÿ grzy
wen mena