Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 38 Numer roty: 1076
ClodzeyscÿRachwal et Nicolaus de Cludzeysko ducunt testes erga Margaretham Wilczkowa de ibidem: primus Thomko de Welsyno, secundus Nicolaus de Maiori Kykowo, tercius Czestek de Golun, quartus Derslaus, qui habet sculteciam in Morawsko, quintus Laurencius de Jagodno, sextus Pakosz de Glinkÿ — Rota:

Jʃze Machne Wilczkoweÿ brath geÿ za
placzil. poʃzag oʃzmdzeʃzand grzywen
pelne ywyprawÿ Crzydzeʃcÿ grzywen
a nyczʃz geÿ wąceÿ ne oʃtal