Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 38 Numer roty: 1075
Mandzygowscy — Item Hanka et Johannes filius et Katherina filia eius, heredes in Mandzygowo, ducunt testes erga Margaretham Chwalicowska: primus Stanislaus de Roskowo, secundus Janussius de Meczewo, tercius Albertus de Grabowecz, Czeslaÿ filius, quartus Jacobus Jascz de Grabowecz, quintus Raczko Taczalskÿ, sextus Andreas Rogalinskÿ — Rota:

Jaco paný Hanka nepo(lo)ʃyla dwu dzeʃtu
Grzÿwen poʃzagu na<...>andzygowe Mar
gorzacze powmarleÿ rącze anÿ crzyma
gynʃeÿ cząʃcÿ tamo gedno tą cʃzo nageÿ
Maʃza przyʃluʃza