Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 37 Numer roty: 1073
Item nobilis Przeczslaus Luthomsky ducit testes adversus magnificum dominum Nemerzam heredem de Lubosz: primus testis Thomas Quileczsky, qui circa hoc factum fuit, secundus Przibignevus Szoczewka, qui pecuniam portavit, tercius Szwaszek de Krzeszkouicze, quartus Przeczslaus Gyszdbensky, quintus Drogomir Poszarowsky, sextus Andreas Krzestkowsky, qui dicitur Durma — Rota:

... yʃzem przytem
byl yegdy panu Nemerzy Cladzono
polgrzyvni czo mu zane Chwalatha
raczyl lubiczʃky a wten dzen mu davani
kegdy rog byl, zawacey mu neraczyl
... yaco to ʃwacza