Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 37 Numer roty: 1069
Item Petrus ducit testes heres de Studzenicza adversus kmethonem de Loskun: primus testis Dobeslaus Lubowsky, secundus Petrus Jeswatowsky, tercius Martinus Jeswatowsky, quartus Wąsz Cobyliczsky, quintus Michael Boyensky, sextus Stephanus de Boyanky Crispus — Rota:

yaco to ʃwacza ... yaco yan kmothowicz
Sloʃkuna roʃzbil vecze wʃtudzenczu tedy
gø pąn potr neranil anÿ othnego rąl
mąl alegy kmecze ranilý