Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 37 Numer roty: 1068
Item Nithart ducit testes adversus Darek kmethonem Swathego Woczecha: primus Wylam, secundus Benak de Pyesko, tereius Jaxy Samor in Medzirzecz, quartus Woythek Negolewsky, quintus Johannes Crziszewniczsky, sextus Przeczslaus de Brzesno — Rotha:

yaco to ʃwacza ... yʃze czo darek zalo
wal nanitharta otrzidzene thich Ni
thart byl wdzerʃzenu mimotrzi la
thą [yʃtih] yʃtich vʃzytek bral