Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 37 Numer roty: 1067
Item Virzbatha de Przeseka erga Mathiam Ogon:

Jaco tego pacholka czoʃzm gý
yąl owczącze Maczeyewi raký otthegøm
ʃzacunku newząl anýmgø mą wolą
puʃzczil ale mý vczekl przeʃzmey woleý