Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 37 Numer roty: 1063
Szukowsky — Item Mathias olim de Szukowo ducit testes erga dominos Przibislaum et Virzbatham tenutores Rogosinenses et heredes in Przeseka: primus Nicolaus de Szemothuli frater domini Slupkonis, secundus Nicolaus Dokowsky, tercius Andreas apud dominum Miroslaum Bythinsky, quartus Stanislaus de Moszina, quintus Adam de Moszina advocatus, sextus Nicolaus familiaris domini Dobrogosty Szemothulsky — Rotha:

Yaco Maczek wʃzal othpuʃczene otpana
przibyʃlawa yotpaną Virzbąthy any
tąmo noʃza dobyual apowʃzaczu otpuʃcz
eną yali gý (ʃzamooʃzmi) (ʃzpaniczy)
rąnili vodą polewą yklo
dowaly ...