Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 37 Numer roty: 1061
Miroslaus Canonicus — Item honorabilis Miroslaus canonicus Poznaniensis ducit testes erga Nicolaum Blasium de Staszewo et olim de Jaroslauicze: primus Thomek de Lapochowo, secundus Nicolaus de Stara Laka, tercius Stanislaus Grodziczsky, quartus Dobrogostius Boyaczewsky, quintus Grzimek et ultimus de Pekary, quo non wlt perdere, quia est sibi gener et recipit ipsum pro duobus testibus — Rota:

Jaco to ... yʃze xącz Miroʃzek neyal vedvudz
eʃzthu any kaʃzal Gwaltem ynepobral ʃza
ną czoge blaʃzey ʃzekl igrabil yʃcozil nadzedzine Miroʃlauicze any tego vʃzytku mąl