Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 37 Numer roty: 1056
Item Andreas filius Bethcze de Tuczap sic iurabit adversus Typhanum sub hac rota:

yaco yego oczecz
Bethka nepoʃziczil vthiphana copy ʃzaʃzwego
dobrego ʃzdrową