Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 37 Numer roty: 1052
Item Ch/e//mka de Dąbrowka ducit testes erga Andream et Mathiam de Lubon: primus Johannes, secundus Mirzon, tercius Thomas heredes de Velszino, quartus Cestek de Solvy, quintus Nicolaus olim Sroczinski dictus Gadrotha, sextus Petrus Krzestkowski — Rota:

Jaco otem vedza yʃe pan Micolay nekdy
Szadza poznanʃky oczecz maczew yiadrzey
wʃzal equitacia krolewʃka nadzeʃzacz grziven
anato Szaplaczil trzi grzivni ... Jaco to ʃwacza