Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 37 Numer roty: 1051
Chelmsky — Item Petrus de Chelm ducit testes adversus Laurencium de Brzesno: primus Florianus Vitkowsky, secundus Nikel Witkowski, tercius Albertus Crzestkowsky, quartus Swantoslaus de Crzestkowicze, quintus Mas Witkowsky, sextus Johannes civis in Kasimirsz olim heres in Rosczignevicze — Rota:

Taco ... yaco to ʃwacza iʃze potr Chel
mʃki nepobral Vawrzinczevi gýmena
yaco gedennacze grziven przetoʃzadzeni
roky ale kmecza tam pravo zaʃlo ozabicze
czloveka azato muto ʃprawem pobral