Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 37 Numer roty: 1050
Naramowsky — Item pendet terminus peremptorius ad proximos terminos particulares, quod Andreas familiaris domini Jactoris canonici Poznaniensis et vlodarius de Vnoltowo debent iurare sub hac rota adversus nobilem Erasmum de Naramouicze:

Taco gim ... yaco czo zaialy owcze Szna
ramouicz tý zaialy nadzedzine xczadza
Jactorowi anenadrodze ale kromedrogý