Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1419 Pisarz: 36 Numer roty: 1048
Thomiczský — Item Nicolaus Thomiczskÿ ducit testes erga honorabilem virum Miroszkonem canonicum Poznaniensem: primus Andreas Crupka de Scorzewo, secundus Jacusch de Radwancowo, qui fuerunt arbitri, tercius Petrus de Radwancowo, quartus Vincencius Borowsky, quintus Bÿenak Lisz de Dambrowa, sextus Przetpelk de Roszkowo, qui presentes fuerunt et Przetpelk est sibi frater in tercia linea et isto non wlt perdere — Rota:

Tako ... Jaco tho ʃwatczą [mi]
[Jʃze] (Jaco)ʃmi graniczilÿ medzÿ thomiczami ... lÿʃzo
uiczami thomiczʃkego a capitulą dze
dzinami ywʃzipaliʃmi dwa copcza ieden
ʃgedne ʃtroni ʃzamicze, adrugÿ ʃdruge
a daley ot tu dw copczu ma gidz gra
nicza tą ʃzamiczą aʃznadol do Mlinow
xʃząʃa woda czʃzo rowem gidze a ne
[bronącz] bronicz maÿą wirzuczicz rid
lem ʃrow aʃz do Mlimow, a nadol Mli
now ma gidz ʃtara ʃzamicza aʃz na
conedz gori wącz od gori xʃząʃa
zema a gego bloto a voda ÿ geʃzoro
a to on vidzer[ʃlal]ʃzal mimo trzÿ lata
dobrowolne a nikteÿ go ne gabal