Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1419 Pisarz: 36 Numer roty: 1047
Comendor — Item comendator sancti Johannis extra muros Poznanie ducit testes erga Nicolaum Torasam, kmethonem de Swarzącz: primus Abraham Velsinskÿ, secundus Thomislaw Velsinskÿ, tercius Nicolaus Woÿanczewskÿ, quartus Sbilud Strzesinskÿ, quintus Albertus Wączkowskÿ, sextus Martinus Wÿdzerzewskÿ — Rota:

Tako gim ... Jaco to ʃwat[czą]czimi ÿʃze Comendor ne ʃa ʃzedl ... Thora
ʃze drogÿ ʃa moczwarth ʃtako do
brimi ÿaco ʃzam a ʃe dwemana
czema podleÿʃzima ÿne wʃząl mv
bronÿ yne wʃzadzil go wklodą
[y] pirzue vtore trzecze ÿ bronÿ ÿe
mv ne wroczil anÿ wklodze ʃzedzal