Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1419 Pisarz: 36 Numer roty: 1046
Cruszczino — Item Nicolaus Sczodro colonus de Cruszczino ducit testes erga wenerabilem dominum decanum Poznaniensem: primus Petrus Glinek, secundus Johannes filius Wascurilin de Cruszczino, tercius Andreas in Cruszczino in fine, quartus Nicolaus Torassa de ibidem, quintus Stanislaus thabernator de Swarzącz, sextus Jacobus Velikÿ de Swarzącz — Rota:

Tako gim ... Jaco xącz dzekan
wʃąl przeʃprawa przeʃwini Micola
ÿewÿ Sczodrowÿ crową ÿaco pol
tori grzÿwni a ʃyto yaco cztirzÿ grzÿ
wni ÿ otą krzÿwdą od nego od ʃze
dl