Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1419 Pisarz: 36 Numer roty: 1045
Seminskÿ — Item strenuus Nicolaus de Zemino et Falątha de Lubicz ducunt testes erga venerabilem Nicolaum Gorkam cancellarium Poznaniensem: primus Bogusch de Parwa Bucowecz, secundus Woytek Parzinczewskÿ, tercius Laurencius Jastculewskÿ, quartus Derslaus Welsinskÿ, quintus Abraham Welsinskÿ, sextus Albertus de Dambrowka — Rota:

Tako gim ... Jaco to ʃwatczą ÿʃze
pan ʃtaroʃta wtem poʃnanʃkem po
wacze nÿebil ot ʃwantego Thomi
aʃz do nedzele ...