Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1419 Pisarz: 36 Numer roty: 1044
GantkowskÿStanislaus de Robakowo ducit testes adversus Nicolaum Gantkowskÿ: primus Gregorius de Robakowo, secundus Jacobus Rzodekwa de ibidem, tercius Woczech Waldach de Bnino, quartus Janusius de Robacowo, quintus Michael de Robakowo scolteti, sextus Bartek colonus de Robacowo — Rota:

Jaco to ʃwatczą ... ÿʃze Gantkowʃkÿ
Micolaÿ wʃząl grzÿwną ʃkmecza Sta
niʃlawa przeʃprawa przeʃwini ne ch
czącz mv dacz kobilÿ narąkÿ na pan
ʃke ʃkazane