Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1419 Pisarz: 36 Numer roty: 1043
Kamÿenewskÿ — Item Petrus Kamÿenewskÿ debet iurare cum Santka uxore eius adversus Petrum de Luczkowicze:

Tako gim ... Jaco ne meli
dawacz trzech grziwen groʃzewich czinʃze
wich ot trzÿdzeʃzczÿ grzÿwen