Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1419 Pisarz: 36 Numer roty: 1042
Item Vincencius de Mÿeczewo ducit testes adversus strenuum Moscicium: primus Janusius Oldzinskÿ, secundus Albertus Grabowÿecz, qui circa hoc fuerunt, tercius Johannes Grabowÿecz, quartus Falibogius Sczitniczskÿ, quintus Petrus Camÿenewskÿ, sextus Dobrogostius Woÿanczewskÿ — Rota duorum primorum:

Tako gim ... Jaco przÿtem bili Jʃze yeʃt
pan poʃnanʃkÿ ʃʃzecz Sʃzeʃzczą pani
czÿ a ʃcztirzmi podleyʃzimi vanczincza
ʃmeczewa vygnal gwaltem moczą ʃge
go przedobicza w croʃne ʃtrzydzeʃzczý
grziuen a trzech cinʃzv. ... Jaco
tho ʃwatczą