Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1419 Pisarz: 36 Numer roty: 1039
Alia rotha:

Tako [gi] mi ... iacom wolu v maczeÿa
ne cupowala