Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1419 Pisarz: 36 Numer roty: 1037
Item nobilis Wÿerzeniczský ducit testes erga strenuum Nicolaum Splawskÿ: primus Jura de Bÿelawÿ, secundus Petrus Choÿniczskÿ frater Jure, tercius Bodzatha de Lubicz, quartus Albertus Wanczkowskÿ, quintus Johannes de Bogunewo, sextus Nicolaus de Rosczinno — Rota:

Tako gim ... Jako mikolaÿew oczecz
trzÿmal to ʃzedliʃko oktore mv wÿ
ną daÿe ʃplawʃkÿ trzÿdzeʃczÿ lath
a mikolaÿ potem trzÿ latha dobro
wolne