Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1419 Pisarz: 36 Numer roty: 1036
Czarnkowskÿ — Induccio testium, sed est facta in Kalis. Nobilis Johannes Czarnkowsky erga strenuum [Vi]rzbantham Pÿantkam de Przeszeka: primus testis Swanthopelk de Sliwno, secundus Abraham de alio Sliwno, tercius Michael Lubaszkÿ, quartus Sandziwogius de Nÿemczÿno, quintus Albertus Skurskÿ, sextus Jacobus Turzinskÿ — Rota:

Tako gim ... Jaco tho ʃwatczą kedÿ
Roʃcen ÿal pana przÿbiʃlawa panthą
tedi w ten czaʃz ne wyial od pana Jana
z gego groda ʃ Czarnkowa