Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1419 Pisarz: 36 Numer roty: 1033
Item Stanislaus Slap et Nicolaus de Parwo Rosnowo ducunt testes adversus strenuum Petrum Cordbok: primus Jacusius Wączkowskÿ, secundus Albertus Wączkowskÿ, tercius Pÿotrek Szekirka, quartus Sbilud de Strzeszino, quintus Wincencius Grodziczskÿ, Sextus Bÿali Nicolaus — Rota:

Tako gim ... Jako to ʃwatczą
ÿako tÿ copcze medzÿ malim Roʃ
nowem a medzÿ trzebawÿem [ʃzą]
[ʃuthi] czʃo ÿe Slap ÿmicolaÿ w
kaʃali woʃn[ÿ]emv ʃą ʃuthi podlug
prawa ÿʃprawa wiʃlÿ ý przÿtem
bil woʃznÿ