Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1419 Pisarz: 36 Numer roty: 1032
Testes sic:

Jako to ʃwatcza ÿʃz wączincz ko
rzinʃkÿ zabral ʃukna vborze
yewʃkego za grzÿwna y ʃa dze
wacz ʃcot